Em sinh viên chơi some, chỉ có tại Q.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC