Em ngại nên không cho quay, chỉ có tại Q.TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC